Wij zijn op 21 en 22 mei gesloten
NVM Makelaar Ede - Bolthof van den Top
Twitter Facebook
Advieskeuze.nl SCORE 10,0

Autoverzekering

Verzeker uw auto en u zelf

 

Kunnen wij u helpen?

Dekking autoverzekering

U kunt bij autoverzekeringen kiezen uit 3 verschillende dekkingen

Wettelijke Aansprakelijkheid of WA
Alleen schade die u met uw auto aan anderen toebrengt is gedekt. Uw eigen schade komt bij deze verzekering voor eigen rekening. Deze verzekering is in Nederland wettelijk verplicht voor iedere auto. Dit is de goedkoopste manier om uw auto te verzekeren.

Wettelijke aansprakelijkheid en beperkt casco
WA schade is gedekt en schade ontstaan door onder andere diefstal, brand, ontploffing, blikseminslag, storm, en ruitbreuk. Schade aan uw auto door uw schuld is niet gedekt.

Volledig casco of all risk verzekering
Bij volledig casco is in vrijwel alle gevallen schade, die aan uw auto ontstaat gedekt.

Welke dekking kiest u?

Dit is afhankelijk van de premie die u wilt of kunt betalen en het risico dat u zelf wilt lopen. Ook dient er een afweging gemaakt te worden tussen de waarde van de auto en de hoogte van de te betalen premie.

Aanvullende dekkingen

Ongevallenverzekering voor inzittenden
Ongeacht de schuldvraag wordt een vaststaande uitkering gedaan, indien u of een van de andere inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide wordt.

Schadeverzekering voor inzittenden
Ook deze verzekering keert uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit, echter alle kosten voortkomend uit een gedekt ongeval zijn verzekerd, ook de schade aan bagage. Bovendien wordt er gekeken naar de daadwerkelijke schade en wordt geen vaststaand bedrag uitgekeerd. Maximum uitkering vaak € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Rechtsbijstandverzekering
Biedt dekking voor kosten gemaakt voor het verhalen van schade en kan eventueel worden uitgebreid met een dekking voor juridische bijstand bij geschillen met uw dealer of reparateur.