Wij zijn op 21 en 22 mei gesloten
NVM Makelaar Ede - Bolthof van den Top
Twitter Facebook
Advieskeuze.nl SCORE 10,0

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Verscherping wet gevolgen voor identificatieplicht bij makelaars

 

Kunnen wij u helpen?

Met de wet Wwft wil de overheid de integriteit van de financiële markten waarborgen door het witwassen van geld en financieringen van terrorisme zo goed mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Deze wet is sinds 2008 van kracht en wordt steeds verder aangescherpt, daarbij is de Europese Vierde Anti-Witwasrichtlijn momenteel de richtlijn.

Wat is witwassen?

Hierbij wordt op illegale wijze verkregen vermogen legaal gemaakt. Daardoor is de herkomst van het geld niet meer zichtbaar.

Wat is terrorismefinanciering?

Hierbij wordt vermogen ingezet om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Wwft en makelaar

Uit de Wwft vloeien ook bepaalde verplichtingen voort naar makelaars en taxateurs. Zo moet elke makelaar zowel de identiteit van zijn eigen cliënt én die van de wederpartij vaststellen en ook verifiëren. Bij elke aankoop- en verkooptransactie vragen we deze gegevens dan ook op van de koper en verkoper.

Identificatie natuurlijke personen

Natuurlijke personen moeten zich kunnen identificeren met een geldige identiteitskaart, geldig paspoort of een geldig verblijfsdocument. Gaat het om natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit, dan kunnen zij daarvoor ook een rijbewijs overleggen.

Identificatie Rechtspersonen

Van rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd, wordt de identiteit vastgesteld met een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Dit kan ook een akte/verklaring zijn die door een in Nederland gevestigde (kandidaat) notaris is opgemaakt.

Volgens AVG

Bij de uitvoering van deze wet Wwft handelt Bolthof van den Top volledig volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig om met alle verstrekte gegevens. Uiteraard melden wij bestaande en nieuwe klanten van te voren over deze wet en onze verplichtingen daarbij.

Wat nu? Bolthof van den Top geeft advies

Wilt u onbezorgd op wintersportvakantie gaan? De medewerkers van Bolthof van den Top voorzien u graagvan gedegen advies over verzekeringen.